wtorek, 18 października 2016

zajęcia artystyczne - 19.10 - 27.10. 2016Temat zajęć dla wszystkich grup: Anioły są takie... - 19.10, 20.10, 26.10, 27.10 2016

Własna wizja Anioła wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie. 

Technika (do wyboru): 
- prace przestrzenne (z wykorzystaniem różnych materiałów);
- techniki graficzne, rysunkowe i malarskie (format A3).

Termin oddania prac: 02.11, 03.11. 2016


niedziela, 2 października 2016

konkursy polonistyczne

Zapraszam do udziału w następujących konkursach:

1. XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży Młodzi Twórcy literatury

W tej edycji konkursu proponujemy temat: 966 - Otwórzcie drzwi do świata 

Praca literacka ma być inspirowana podróżą przez wieki, ale przede wszystkim nawiązywać do 1050. rocznicy Chrztu Polski, jego znaczenia dla dziejów kraju. Ma to być opowieść o tym, jak jedna rozważna decyzja zmienia losy, zwłaszcza, gdy gra idzie o wielką stawkę. Co współczesny młody człowiek rozumie z wydarzeń, które rozegrały się ponad X wieków temu? Czy o władcy, który wprowadził nas w świat kultury zachodniej można powiedzieć „Europejczyk na miarę XXI wieku”? Niech temat i rocznica zainspirują Was do tworzenia własnych mitów, opowieści o głównym bohaterze „rocznicowego zdarzenia”. Twórzcie opowieści, w których siebie umieścicie w czasach pierwszych Piastów albo Mieszka „przeniesiecie” w świat współczesny. Niech to będzie opowieść o odnajdywaniu się w realiach, których się wcześniej nie znało, typu „jak się żyje w czasach Mieszka” albo „czy Mieszko miałby profil na Facebooku”.

Napiszcie o tym, niech Wasze prace literackie będą wyrazem emocji, Waszym spojrzeniem na świat wczoraj i dziś. Nie mamy zamiaru ograniczać Waszej wyobraźni i fantazji. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie: poetyckiej, prozatorskiej czy komiksowej.


termin oddania prac: 10.10. 2016


2. Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną.

Gimnazja: Czy tylko skarbonka? Jak oszczędzać pieniądze, których nie widać?

Praca nadesłana przez ucznia na Konkurs musi spełniać następujące warunki:
musi zostać przygotowana w języku polskim; jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.; średnia liczba znaków na stronę to minimum 1200 (bez spacji), rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial; musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy; musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.


termin oddania prac: 12.10. 2016


Baśnie, naturalnie! - zajęcia artystyczne 5 - 6.10 oraz 12 i 13.10. 2016

Temat zajęć dla wszystkich grup: Baśnie, naturalnie!


Należy przygotować kompozycję płaską, wykonaną na kartonie o formacie A3. Do wykonania kompozycji należy wykorzystać materiały naturalne takie jak: np. patyki, drobne kamyczki, muszelki, ziarna kawy, pieprzu, itd. Powinny one stanowić zasadniczą część pracy. Dopuszcza się możliwość uzupełniania kompozycji o fragmenty dorysowywane czy domalowywane. Istnieje również możliwość dopełniania kolażu elementami wyklejanki.

Materiały: tektura o formacie A3, klej biurowy, "magic", materiały naturalne takie jak: np. patyki, drobne kamyczki, muszelki, ziarna kawy, pieprzu itd, kredki, pisaki, pastele, farby, papier kolorowy, ścinki tkanin, tapet (do wyboru), 

Należy w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej baśni.

Fotografie 3 najlepszych prac zostaną wysłane na konkurs.

Termin oddania gotowych prac: 17 i 18. 10. 2016

Regulamin tutaj

środa, 28 września 2016

konkursy plastyczne

Serdecznie zapraszam do udziału:

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”

Temat XIV Edycji Konkursu to: „Cztery pory roku – barwy i cienie”.


Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Praca może dotyczyć jednej lub kilku pór roku. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

- rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
- wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu.

termin zgłoszenia się: 10. 10. 2016
termin oddania pracy: 01. 12. 2016

regulamin


2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „ANIOŁY SĄ TAKIE...”

Tematyka:
Własna wizja Anioła wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie.

Technika (do wyboru):

- prace przestrzenne (z wykorzystaniem różnych materiałów);
- techniki graficzne, rysunkowe i malarskie (format min. A3)

termin oddania pracy: 31. 10. 2016

regulamin


3. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "W harmonii z przyrodą" - VI edycja.

Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu (prac przestrzennych nie przyjmujemy).

Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,

termin oddania pracy: 14. 11. 2016


4. VIII Międzynarodowy Konkurs artystyczny

  
Tematyka prac plastycznych:
- Matka Boża z Jasnej Góry (300 lecie Koronacji Cudownego Obrazu),
- Matka Boża Fatimska (100 lecie Objawień Fatimskich),
- Moja Mama, Mój Tata,
- Polska Moja Ojczyzna,
- Światowe Dni Młodzieży 2016.

Technika prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika.

termin oddania pracy: 15. 12. 2016


Tematyka prac fotograficznych:

Kapliczki i krzyże przydrożne,
Moja Mama, Mój Tata,
Taniec,
Polska Moja Ojczyzna,
Światowe Dni Młodzieży 2016

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 fotografii wykonanych w 2016 roku i nigdzie wcześniej niepublikowanych, ani nieprezentowanych w innych konkursach. Fotografie muszą być związane z tematyką konkursu.

Na konkurs należy przysyłać fotografie w formacie 20x30 cm., wykonane tylko na  papierze fotograficznym i zapisane w postaci elektronicznej na płycie DVD. Wymagania techniczne min. 3508 x 2480 px. JPG.

termin oddania pracy: 15. 12. 2016


5. III edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?”

Interpretacja tematu jest dowolna. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp. 
b) sporządzone w formacie – minimalnie A4, maksymalnie A2.

termin oddania pracy: 10. 10. 2016


6. Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej (OKTA I)


Temat: Wisła – Królowa Polskich Rzek.

Temat konkursowy prosimy traktować jako inspirację przy pracy twórczej. Wisła – Królowa Polskich Rzek, symbol polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta rzeka, różnorodnie kształtowana w trakcie stuleci przez naturę i ludzi wciąż jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym. Wymaga zrównoważonego rozwoju, przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekosiężnych działań.

W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Rok 1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym najwspanialsze lata historii Polski. Spław Wisłą i jej dopływami przyczynił się do rozkwitu gospodarczego w Polsce w okresie złotego wieku, dzięki czemu stała się ona europejską potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając jej znaczenie w życiu naszego Narodu i Państwa, ustanawia rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Kategorie konkursu dla klas I – III Szkoły Gimnazjalnej:

obraz – prace dwuwymiarowe wykonane dowolną techniką, w formacie A3 (np. fotografia, rysunek, malarstwo, itp.). W przypadku fotografii dana Szkoła dostarcza Organizatorom pracę zapisaną w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD – dopuszczamy by wszystkie prace uczniów były zapisane na jednym nośniku z dopiskiem „prace fotograficzne” oraz z pełną nazwą szkoły.

film – do 4 min. o dobrej rozdzielczości w pikselach. Prace filmowe są wyłącznie przyjmowane w formacie: .mpg, .mov, .avi, .mp4, .wmv

termin oddania pracy: 17. 02. 2017

regulamin

7. Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt: Rzeki Portugalii

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. rzek Portugalii. Prezentacja powinna byd zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów.

termin oddania pracy: 31. 10. 2016