poniedziałek, 22 lutego 2016

konkursy! konkursy!

Zapraszam do udziału w wybranym konkursie:

konkursy plastyczne i fotograficzne


1. "Świat Dinozaurów" - VI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
Tematem konkursu jest „Świat dinozaurów”.

Dopuszczalne techniki:
- malarstwo, 
- grafika warsztatowa i komputerowa, 
- collage,
- rysunek, 
- ceramika.

Maksymalne wymiary prac:
· prace płaskie: 100 x 70 cm,
· ceramika: 80 x 80 cm.

Prace należy oddać do 10.03.2016 r.

Regulamin tutaj

2. Muzealne spotkania z architekturąNa konkurs można przesyłać:

zdjęcia wykonane podczas wizyty w muzeum, przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Można przesyłać również zdjęcia przedstawiające w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

multimedialne fotoreportaże (fotokasty) tematycznie związane z muzeum. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut.

Prace należy oddać do 01.06.2016 r.

Strona konkursu i regulamin tutaj

3. V. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Przyroda w kolorach"

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, fotografia, itp.). Format prac jest dowolny.


Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinien być tajemniczy las.

Prace należy oddać do 10.05.2016 r.

Regulamin tutaj

4. Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego - Kwiaty ogrodowe

Praca konkursowa musi być przestrzenna, wykonana dowolnymi technikami.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora MDK, złożona z artystów plastyków, zastosuje następujące kryteria oceny: 
- pomysłowość twórcy,
- kompozycja pracy,
- trwałość zastosowanych materiałów,
- walory estetyczne,
- przekaz artystyczny,
- niepowtarzalność i oryginalność pracy.

Prace należy oddać do 20.05.2016 r.

Regulamin tutaj

5. Architektura z duszą


Do wyboru jeden z trzech tematów:

I. „Architektura z duszą na Kresach”

II. „Architektura z duszą w wielu zakątkach na całym świecie”

III. „Architektura z duszą w Poznaniu i okolicy"

Kategorie konkursu:

I kategoria - rysunek odręczny
II kategoria – prezentacja multimedialna
III kategoria - fotografia

Prace należy oddać do 26.02.2016 r.

Regulamin tutaj

6. Moja przygoda w muzeum

Tegorocznej, 38. edycji konkursu towarzyszyć będzie temat: Artystyczne dialogi. Temat ten związany jest z pojęciem artystycznej tradycji. Od wieków artyści uczyli się od innych twórców czy to w sposób bezpośredni od żyjących mistrzów, czy też poprzez kopiowanie obrazów w muzeach. Najczęściej tworzono w poszanowaniu tradycji, choć nie zawsze. Zwłaszcza XX wiek charakteryzowało wyraźne zrywanie z tradycją, a nawet jawne przeciwstawianie się jej. Uczestnicy konkursu powinni poznać zbiory muzeum, wybrać jedną pracę (lub zespół prac), które posłużą jako inspiracje do stworzenia własnego dzieła.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie jednej pracy (lub kilku prac) związanej
z tematem konkursu i/lub z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów muzeum.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film), jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w muzeum lub galerii. 

Prace:
 • na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 
• formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 x 50 cm 
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4).

Prace należy oddać do 10.04.2016 r.

Regulamin na str. 70 tutaj

konkursy literackie i polonistyczne

1. XXVI Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: 
a) samodzielne napisanie przez Uczestnika opowiadania, zwanego dalej: „Opowiadaniem, szczegółowo określonego w art. IV Regulaminu i złożenie go wg zasad opisanych w art. V Regulaminu, 
b) dołączenie do opowiadania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ uczestnictwa w Konkursie, wypełnionej i odręcznie podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, nauczyciela (opiekuna naukowego)
i dyrektora szkoły do której uczęszcza Uczestnik (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Opowiadania powinny podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości: 
a) własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych, 
b) zasadę fair play i szacunek dla innych, 
c) radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą, 
d) równowagę między ciałem a umysłem, 
e) tradycje sportowe w rodzinie.

Opowiadania powinny być napisane na komputerze, objętość opowiadania, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 8 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5). 

Prace należy oddać do 20.03.2016 r.

Regulamin tutaj

2. XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2016”

Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków).

Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prace należy oddać do 03.06.2016 r.

Regulamin tutaj

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach :)

niedziela, 21 lutego 2016

zajęcia artystyczne plastyczne - 24 i 25 lutego 2016

Na zajęcia artystyczne plastyczne w tym tygodniu należy przynieść projekty na temat "Wymarzony ogród" - będziemy je dopracowywać, nanosić poprawki, kolorować.

Ostateczny termin oddania prac - 03.03. 2016

plastyka - zadanie dodatkowe

Uczennice i uczniów klas trzecich zapraszam do wykonania zadania dodatkowego, oto tematy i zasady wykonania i oddania prac:

Należy przygotować plakat lub prezentację multimedialną (PowerPoint) poświęconą (do wyboru) jednemu z podanych kierunków:

- fowizm,
- ekspresjonizm,
- kubizm,
- abstrakcjonizm,
- futuryzm,
- dadaizm,
- surrealizm,
- formizm,
- koloryzm,

Prezentacja PowerPaint:
- na płycie (z kopertą, bądź pudełkiem - opisane);
- maksymalnie 10-12 slajdów;
- slajd tytułowy oraz slajd ostatni z podaniem źródeł (np. nazwiska autorów i tytuły książek, linki do wykorzystanych stron internetowych,...);
- zawartość: wizerunek artysty, krótki życiorys, najważniejsze dzieła + informacje o nich, informacje o twórczości ogólnie, ciekawostki);
- proszę o samodzielnie wykonane prace, nie zaś gotowe  z Internetu.

Plakat:
- format minimum a3, najlepiej większy;
- praca podpisana na odwrocie;
- na odwrocie należy również podać źródła (np. nazwiska autorów i tytuły książek, linki do wykorzystanych stron internetowych,...);
- zawartość: wizerunek artysty, krótki życiorys, najważniejsze dzieła + informacje o nich, informacje o twórczości ogólnie, ciekawostki);
- proszę o coś więcej niż oklejenie kartki wydrukami;
- można łączyć różne techniki.

Termin oddania prac:
do 10. 03. 2016 r.

Czekam na Wasze prace!

kartki z kalendarza


17 lutego - Światowy Dzień Kota - (ang. World Cat Day, National Cat-Day, International Cat Day, wł. Giornata mondiale del gatto) – święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 1990) i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.wtorek, 9 lutego 2016

zajęcia artystyczne plastyczne - 17. i 18. 02. 2016

Temat zajęć: Projekt wymarzonego ogrodu - dla wszystkich grup

Należy przynieść: kartki z bloku technicznego białe a4, kredki ołówkowe, pisaki, cienkopisy, ołówki, cyrkle, linijki.

Inspiracja:

przykład 1

przykład 2

przykład 3

przykład 4

Ostateczny termin oddania prac - 03.03. 2016

Wytyczne dotyczące prac:

1. Wykonujemy projekt na lekcji na tak przygotowanych kartkach:2. Jeden z nagrodzonych projektów:


3. Legenda i zasady oznaczania elementów na projekcie:niedziela, 7 lutego 2016

sprawdź się!

Rozwiąż quiz, sprawdź Swoją spostrzegawczość i podziel się wynikiem w komentarzu ;)

"Na pewno znasz te obrazy"

Powodzenia!

w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

Takie oto prace powstawały w I semestrze roku szkolnego 2015/2016:1. Jesienność:

malunki - foto

2. Moja przyszłość w szarościach:

rysunki - foto

3. Karykatura:

rysunki 2 - foto

4. Moje zainteresowania - w szarościach:

rysunki 3 - foto

5. Martwa natura z żółtym imbrykiem i wrzosem:

kolaż - foto

6.Wielobarwne mozaiki:

cienkopisy i pisaki - foto

7. Projekt domu:

rysunek - foto

8. Konkurs na pracę z motywem jabłka z hasłem w tle:

rozmaite techniki - foto

9. Makiety inspirowane zabytkami w stylu romańskim:

forma przestrzenna - foto

10. Piernikowo -

zajęcia koła plastycznego - foto

11. Różności -

rysunki, malunki - foto

12. Dekoracje zimowe i bożonarodzeniowe - cdn


zapraszam do oglądania prac :)


wtorek, 2 lutego 2016

najbliższe zajęcia artystyczne

Na zajęcia artystyczne uczennice i uczniowie wszystkich grup przynoszą: kartki z bloku technicznego w kolorach czerwonym, różowym, białym, kremowym, fioletowym, złotym oraz klej, nożyczki, ozdobne dziurkacze, różne materiały dekoracyjne,...

Temat: Dekoracje walentynkowe - łańcuchy, wianuszki, lampiony, 
świeczniki, witraże...


Inspiracja:


Na jutro również należy przynieść prace dotyczące tematu: Pejzaż zimowy - kolaż