poniedziałek, 22 lutego 2016

konkursy! konkursy!

Zapraszam do udziału w wybranym konkursie:

konkursy plastyczne i fotograficzne


1. "Świat Dinozaurów" - VI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
Tematem konkursu jest „Świat dinozaurów”.

Dopuszczalne techniki:
- malarstwo, 
- grafika warsztatowa i komputerowa, 
- collage,
- rysunek, 
- ceramika.

Maksymalne wymiary prac:
· prace płaskie: 100 x 70 cm,
· ceramika: 80 x 80 cm.

Prace należy oddać do 10.03.2016 r.

Regulamin tutaj

2. Muzealne spotkania z architekturąNa konkurs można przesyłać:

zdjęcia wykonane podczas wizyty w muzeum, przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Można przesyłać również zdjęcia przedstawiające w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

multimedialne fotoreportaże (fotokasty) tematycznie związane z muzeum. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut.

Prace należy oddać do 01.06.2016 r.

Strona konkursu i regulamin tutaj

3. V. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Przyroda w kolorach"

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, fotografia, itp.). Format prac jest dowolny.


Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinien być tajemniczy las.

Prace należy oddać do 10.05.2016 r.

Regulamin tutaj

4. Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego - Kwiaty ogrodowe

Praca konkursowa musi być przestrzenna, wykonana dowolnymi technikami.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora MDK, złożona z artystów plastyków, zastosuje następujące kryteria oceny: 
- pomysłowość twórcy,
- kompozycja pracy,
- trwałość zastosowanych materiałów,
- walory estetyczne,
- przekaz artystyczny,
- niepowtarzalność i oryginalność pracy.

Prace należy oddać do 20.05.2016 r.

Regulamin tutaj

5. Architektura z duszą


Do wyboru jeden z trzech tematów:

I. „Architektura z duszą na Kresach”

II. „Architektura z duszą w wielu zakątkach na całym świecie”

III. „Architektura z duszą w Poznaniu i okolicy"

Kategorie konkursu:

I kategoria - rysunek odręczny
II kategoria – prezentacja multimedialna
III kategoria - fotografia

Prace należy oddać do 26.02.2016 r.

Regulamin tutaj

6. Moja przygoda w muzeum

Tegorocznej, 38. edycji konkursu towarzyszyć będzie temat: Artystyczne dialogi. Temat ten związany jest z pojęciem artystycznej tradycji. Od wieków artyści uczyli się od innych twórców czy to w sposób bezpośredni od żyjących mistrzów, czy też poprzez kopiowanie obrazów w muzeach. Najczęściej tworzono w poszanowaniu tradycji, choć nie zawsze. Zwłaszcza XX wiek charakteryzowało wyraźne zrywanie z tradycją, a nawet jawne przeciwstawianie się jej. Uczestnicy konkursu powinni poznać zbiory muzeum, wybrać jedną pracę (lub zespół prac), które posłużą jako inspiracje do stworzenia własnego dzieła.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie jednej pracy (lub kilku prac) związanej
z tematem konkursu i/lub z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów muzeum.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film), jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w muzeum lub galerii. 

Prace:
 • na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 
• formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 x 50 cm 
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4).

Prace należy oddać do 10.04.2016 r.

Regulamin na str. 70 tutaj

konkursy literackie i polonistyczne

1. XXVI Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: 
a) samodzielne napisanie przez Uczestnika opowiadania, zwanego dalej: „Opowiadaniem, szczegółowo określonego w art. IV Regulaminu i złożenie go wg zasad opisanych w art. V Regulaminu, 
b) dołączenie do opowiadania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ uczestnictwa w Konkursie, wypełnionej i odręcznie podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, nauczyciela (opiekuna naukowego)
i dyrektora szkoły do której uczęszcza Uczestnik (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Opowiadania powinny podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości: 
a) własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych, 
b) zasadę fair play i szacunek dla innych, 
c) radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą, 
d) równowagę między ciałem a umysłem, 
e) tradycje sportowe w rodzinie.

Opowiadania powinny być napisane na komputerze, objętość opowiadania, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 8 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5). 

Prace należy oddać do 20.03.2016 r.

Regulamin tutaj

2. XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2016”

Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków).

Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prace należy oddać do 03.06.2016 r.

Regulamin tutaj

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz