wtorek, 8 stycznia 2013

nawiązania


"O obrazach Tadeusza Makowskiego poeci piszą wiersze. Nie dziwię się temu. Każdy z jego obrazów jest bowiem jak wiersz, tyle w nim czystej poezji, czystego liryzmu i wzruszenia." -   Ignacy Witz

Informacje o artyście tutaj, a obrazy tu

Natomiast gimnazjaliści w taki oto sposób nawiązali do obrazów Tadeusza Makowskiego:

 
Paulina Jaśniewska kl. IIIa

 
Venessa Łępecka kl. IIIbgaleria prac tutaj

scrapbooking - 20. 10. 2012 r.


Scrapbooking jest sztuką ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Nazwa pochodzi od ang. scrapbook, oznaczającego taki album.
 
Historycznie scrapbooking był podobnie jak przekazywane ustnie historie sposobem przekazania tradycji i zwyczajów. Formą przekazu było tu nie słowo, a obraz. Po raz pierwszy znalazł zastosowanie, gdy powszechnie dostępny stał się druk, a w szczególności gazety. Pierwszymi znanymi scrapbookerami byli Mark Twain i Thomas Jefferson. Kiedy w powszechnym użytku znalazła się fotografia, zaczęto ją łączyć ze scrapbookingiem. Zaczęły powstawać pierwsze albumy
z fotografiami ozdobione ścinkami z gazet oraz notatkami zawierającymi informacje, gdzie zdjęcie było zrobione czy kto na nim jest. Albumy zaczęły przybierać formę pamiętników. Zaczęły się także w nich pojawiać części prywatnej korespondencji.
 
więcej informacji tutaj
 
a oto efekt pracy koła plastycznego:
 
 
Anna Czaińska kl. IIIb
 
 
Maria Stefaniak kl. Ia
 
galeria prac tutaj