poniedziałek, 25 stycznia 2016

język polski - zadanie dodatkowe

Uczennice i uczniów klas II a, II c, III b zapraszam do wykonania zadania dodatkowego, oto temat i zasady wykonania i oddania prac:

Należy przygotować plakat lub prezentację multimedialną (PowerPoint) poświęconą (do wyboru) twórczości Henryka Sienkiewicza.

Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza. W tym roku przypada 100 rocznica śmierci tego polskiego, literackiego noblisty.

Prezentacja PowerPaint:
- na płycie (z kopertą, bądź pudełkiem - opisane);
- maksymalnie 10 slajdów;
- slajd tytułowy oraz slajd ostatni z podaniem źródeł (np. nazwiska autorów i tytuły książek, linki do wykorzystanych stron internetowych,...);
- zawartość: wizerunek pisarza, krótki życiorys, najważniejsze dzieła + informacje o nich, informacje o twórczości ogólnie, ciekawostki);
- proszę o samodzielnie wykonane prace, nie zaś gotowe  z Internetu.

Plakat:
- format minimum a3, najlepiej większy;
- praca podpisana na odwrocie;
- na odwrocie należy również podać źródła (np. nazwiska autorów i tytuły książek, linki do wykorzystanych stron internetowych,...);
- zawartość: wizerunek pisarza, krótki życiorys, najważniejsze dzieła + informacje o nich, informacje o twórczości ogólnie, ciekawostki);
- proszę o coś więcej niż oklejenie kartki wydrukami;
- można łączyć różne techniki.

Termin oddania prac:
- najpóźniej do 8. lutego 2016 r.

Czekam na Wasze prace!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz