środa, 28 września 2016

konkursy plastyczne

Serdecznie zapraszam do udziału:

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”

Temat XIV Edycji Konkursu to: „Cztery pory roku – barwy i cienie”.


Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Praca może dotyczyć jednej lub kilku pór roku. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

- rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
- wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu.

termin zgłoszenia się: 10. 10. 2016
termin oddania pracy: 01. 12. 2016

regulamin


2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „ANIOŁY SĄ TAKIE...”

Tematyka:
Własna wizja Anioła wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie.

Technika (do wyboru):

- prace przestrzenne (z wykorzystaniem różnych materiałów);
- techniki graficzne, rysunkowe i malarskie (format min. A3)

termin oddania pracy: 31. 10. 2016

regulamin


3. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "W harmonii z przyrodą" - VI edycja.

Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu (prac przestrzennych nie przyjmujemy).

Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,

termin oddania pracy: 14. 11. 2016


4. VIII Międzynarodowy Konkurs artystyczny

  
Tematyka prac plastycznych:
- Matka Boża z Jasnej Góry (300 lecie Koronacji Cudownego Obrazu),
- Matka Boża Fatimska (100 lecie Objawień Fatimskich),
- Moja Mama, Mój Tata,
- Polska Moja Ojczyzna,
- Światowe Dni Młodzieży 2016.

Technika prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika.

termin oddania pracy: 15. 12. 2016


Tematyka prac fotograficznych:

Kapliczki i krzyże przydrożne,
Moja Mama, Mój Tata,
Taniec,
Polska Moja Ojczyzna,
Światowe Dni Młodzieży 2016

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 fotografii wykonanych w 2016 roku i nigdzie wcześniej niepublikowanych, ani nieprezentowanych w innych konkursach. Fotografie muszą być związane z tematyką konkursu.

Na konkurs należy przysyłać fotografie w formacie 20x30 cm., wykonane tylko na  papierze fotograficznym i zapisane w postaci elektronicznej na płycie DVD. Wymagania techniczne min. 3508 x 2480 px. JPG.

termin oddania pracy: 15. 12. 2016


5. III edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?”

Interpretacja tematu jest dowolna. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp. 
b) sporządzone w formacie – minimalnie A4, maksymalnie A2.

termin oddania pracy: 10. 10. 2016


6. Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej (OKTA I)


Temat: Wisła – Królowa Polskich Rzek.

Temat konkursowy prosimy traktować jako inspirację przy pracy twórczej. Wisła – Królowa Polskich Rzek, symbol polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta rzeka, różnorodnie kształtowana w trakcie stuleci przez naturę i ludzi wciąż jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym. Wymaga zrównoważonego rozwoju, przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekosiężnych działań.

W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Rok 1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym najwspanialsze lata historii Polski. Spław Wisłą i jej dopływami przyczynił się do rozkwitu gospodarczego w Polsce w okresie złotego wieku, dzięki czemu stała się ona europejską potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając jej znaczenie w życiu naszego Narodu i Państwa, ustanawia rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Kategorie konkursu dla klas I – III Szkoły Gimnazjalnej:

obraz – prace dwuwymiarowe wykonane dowolną techniką, w formacie A3 (np. fotografia, rysunek, malarstwo, itp.). W przypadku fotografii dana Szkoła dostarcza Organizatorom pracę zapisaną w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD – dopuszczamy by wszystkie prace uczniów były zapisane na jednym nośniku z dopiskiem „prace fotograficzne” oraz z pełną nazwą szkoły.

film – do 4 min. o dobrej rozdzielczości w pikselach. Prace filmowe są wyłącznie przyjmowane w formacie: .mpg, .mov, .avi, .mp4, .wmv

termin oddania pracy: 17. 02. 2017

regulamin

7. Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt: Rzeki Portugalii

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. rzek Portugalii. Prezentacja powinna byd zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów.

termin oddania pracy: 31. 10. 2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz